bgestora


Ir al Contenido

Menú Principal:


Arquitectura

Serveis

Els serveis d'Arquitectura que oferix la nostre empresa són els següents :

  • Realització de projectes (obres menors, d'enderroc, bastides, projecte d'activitats,...)
  • Direcció d'obres
  • Amidaments de projectes
  • Coordinació de seguretat i salut a obra
  • Realització d'Estudis i Plans de seguretat
  • Certificats
  • Informes
  • Cèdul.les de primera ocupació i habitatge usat


Inici | Bgestora | Serveis | Obres finalitzades | Obres en curs | Contacte | Mapa del Sitio


Sub-Menú:


Regresar al contenido | Regresar al menú principal